ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΟΡΘΟΥ

Ο καρκίνος του παχέως εντέρου είναι ένας πολύ συχνός καρκίνος στο δυτικό κόσμο. Ως εξέταση εκλογής για την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου λογίζεται η κολονοσκόπηση, η οποία πρέπει να διενεργείται σε όλο τον πληθυσμό απο την ηλικία των πενήντα ετών. Η προληπτική κολονοσκόπηση διενεργείται για την απεικόνιση του αυλού του εντέρου, την εύρεση μίας ύποπτης περιοχής ή την ανακάλυψη και βιοψία πολύποδων που θεωρούνται μερικές φορές η πρόδρομη μορφή της κακοήθειας.

καρκινος παχεος εντερου

Η θεραπεία έγκειται στη χειρουργική εκτομή του όγκου όπου αυτό είναι εφικτό, και ακολούθως ανάλογα με το στάδιο της νόσου σε συμπληρωματική ή παρηγορική χημειοθεραπεία. Ο καρκίνος του παχέως εντέρου είναι απο τις λίγες κακοήθειες όπου ακόμα και η μεταστατική νόσος, υπο ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνδυασμό χειρουργικής εκτομής και χημειοθεραπείας με σκοπό την ίαση.

Οι μοριακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια στη μεταστατική νόσο με κυριότερους αυτούς που στοχεύουν τον VEGF (vascular endothelial growth factor) και τον υποδοχέα EGFR (epidermal growth factor).

καρκινος ορθου παχεος εντερου

Ο καρκίνος του ορθού αν και είναι του ίδιου τύπου με τον καρκίνο του παχέως εντέρου (αδενοκαρκίνωμα) τις περισσότερες φορές, διαφοροποιείται ως προς την αντιμετώπισή του λόγω της σημαντικής συμβολής της τοπικο-περιοχικής ακτινοβολίας, κυρίως προεγχειρητικής, στη βελτίωση της έκβασης της νόσου.